Ticari ve Resmi Belge Çevirmenliği

Ticari ve Resmi Belge Çevirmenliği

Şirket Evrakları; Şahıs Firması Kuruluş Evrakları, Limited Şirket Kuruluş Evrakları, Anonim Şirket Kuruluş Evrakları, Ticaret ve Sanayi Odası Şirket Kuruluş İşlemleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Firma Kuruluş İşlemleri, Noter Evrakları, Noter Onaylı Muhasebeci Vekaleti, Noter Onaylı İmza Beyannamesi, Kira Kontratı, İkametgah Belgesi, Kuruluş Bildirim Formu, Dilekçe, Başvuru Formu, Noter Tasdikli Sözleşme, Oda Kayıt Beyannamesi, Sermayenin Banka Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont,  Ana Sözleşme, Ticari Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Vergi Mükellefiyet Yazısı, Faaliyet Belgesi, Oda Sicil Kayıt Sureti, İşyeri Açma Ruhsatı, Gümrük Müşavirliğine Vekalet, Tüm Noter İşlemleri, Ticari Araç Satış İşlemleri ve Sözleşmeleri, Ticari Sözleşmeler, Taahhütnameler, Beyanlar, Beyannameler, İnşaat Sözleşmeleri, Faturalar, Banka Hesap Hareketleri, Avukat Vekaleti, Apostil (Tasdik Şerhi), Marka Tescil Belgesi, Patent Tescil Belgesi, Sigorta Poliçeleri, İhale Şartnameleri, Yetki Belgeleri, İzin Belgeleri, Lisans, Konşimentolar, Gümrük Beyannameleri, Menşei Şahadetnamesi, ATR Dolaşım Belgesi, Euro 1 Dolaşım Sertifikası, Kalite Belgesi, ISO Belgesi, TSE Belgesi, CE Belgesi, Sertifikalar, Ticari Teklifler, Ticari Bilanço, Gelir Gider Tablosu, Kapasite Raporu, Maaş Bordrosu, Müteahhitlik Belgesi, Emlak Komisyonculuğu Belgesi, Şirket Web sitesi, E-Ticaret Sitesi, Olası Diğer Şirket Evrakları, Ticari Görüşmelerde Çevirmenlik, Kamu İşleri ve İşlemleri Çevirmenliği, Kar Zarar Hesabı Raporları, Makro Ekonomik Anketler, Hisse Senedi ve Bono Evrakları, Yatırım Belgeleri, Satış Pazarlama Belgeleri, Toplantı Tutanakları vs.