Simultane Çeviri / Sözlü Tercüme

Simultane Çeviri / Sözlü Tercüme

Ardıl (Simultane) çeviri, konferans, seminer ve toplantı gibi organizasyonlarda çevirmenin, konuşmacının genellikle yanında bulunmasıyla gerçekleşen çeviridir. Ardıl çeviride önce konuşmacı uzun olmayan bir süre konuşur. Bu esnada çevirmen notlarını alır ve konuşmacı sözlerine ara verince dinleyicilere söylenenleri tercüme eder. Bu çeviri türünde çoğunlukla mikrofon dışında teknik bir ekipman kullanılmaz. Ardıl çeviri yapacak tercümanın, dinleyicilere anlatılanları açık ve dikkati diri tutacak bir tarzda aktarması oldukça önemlidir.
Refakat çevirisi, yurt dışından gelen yabancı misafirlerin ağırlanması yahut yurtdışına yapılan ziyaretler esnasında sunulan çeviri hizmetidir. Refakat çevirisinde çevirmen, ziyaret ve gezi boyunca gruba eşlik ederek onlara çevirinin yanında bir nevi rehberlik hizmeti de sunar. Bu açıdan refakat çevirisi yapacak tercümanın dil becerisinin yanında, iletişim becerisinin de güçlü olması zorunludur.