Hukuki İşlemler, Adli ve Mahkeme Evrakları Çevirmenliği

Hukuki İşlemler, Adli ve Mahkeme Evrakları Çevirmenliği

Dava, Hukuki, İdari veya Tahkime İlişkin İşlem veya Diğer Yasal İşlemler Çevirmenliği, Talepname, 184 Form, Tebliğ Mazbatası, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Duruşma Tutanağı, Gerekçeli Karar, Mahkeme Kararı, Kesinleşme Şerhi, Kesinleşmiş Mahkeme Kararı, Adli Yardımlaşma Evrakları, Bilirkişi Raporları, Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı), Aile Mahkemesi Evrakları, Asliye Hukuk Mahkemesi Evrakları, Asliye Ceza Mahkemesi Evrakları, Sulh Hukuk Mahkemesi Evrakları, Ağır Ceza Mahkemesi Evrakları, İstinaf (Temyiz) Mahkemesi Evrakları, Soruşturma Evrakları, Polis (Emniyet) ve Jandarma Sorgulama Tutanakları, Mahkeme Yeminli Tercümanlığı, Polis (Emniyet) Tercümanlığı, Jandarma Tercümanlığı, Gümrük Muhafaza Tercümanlığı, Tanık İfadesi, Kanunlar ve Yönetmelikler vs.