Deşifre Etme ve Alt Yazı Çevirmenliği

Deşifre Etme ve Alt Yazı Çevirmenliği

Deşifre, Sözlü olarak gerçekleşen konferans, seminer, toplantı, panel, sunum, toplantı gibi etkinliklerde alınan ses ve görüntü kayıtlarının çözümlenmesi işlemidir. Deşifre, yalnızca depolanan verinin yazıya geçirilmesi olabileceği gibi, bu yazıya geçirilen metnin başka bir dile aktarılması şeklinde de gerçekleşebilir. Deşifre yaparken en önemli hususlardan biri, ses veya görüntü dosyalarında yer alan gündelik konuşma dili ya da halk diline özgü tabirlerin doğru bir şekilde çözümlenebilmesidir. Ayrıca elle ile yazılmış yada yıpranmış zor okunan evrakları ciddi vakit harcayarak çözümlemek ve okumaktır.
Altyazı; Anadilde veya yabancı bir dilde seslendirilmiş belgesel, dizi, TV programı, film gibi görsel yayınların başka bir dilde anlaşılması amacıyla yapılan çeviridir. Altyazı çevirisinde, görsel medyanın türüne göre, o alanda tecrübeli ve literatüre hakim tercümanların faaliyet göstermesi son derece önemlidir. Altyazı çevirilerinde, medya deşifre edilerek yeni bir altyazı hazırlanıp görselle senkronize edilebileceği gibi, hazır bir altyazı dosyası da doğrudan tercüme edilebilir.