Service Category: Hizmetler

Yeminli Denizcilik Tercümanlığı, Denizcilik ve Denizci Evrakları Tercümanlığı

Gemi Adamı Cüzdanı, Gemi Adamı Sağlık Raporu, Amatör Denizci Belgesi, Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlik Belgesi, Telsiz Ruhsatı, Kılavuz Ruhsatı, Kılavuz Kaptanlık Sertifikası, Profesyonel Sualtı Adamı Yeterlilik Belgesi, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezlerinden Alınmış Sağlık Raporu, Dalış Kayıt Defteri, Analiz Raporu, Denizcilik Analiz Sertifikası, ATA Karnesi, ATR Belgesi, CE Belgesi, Dağıtım Ve Satış Belgesi, Denizcilik Teknik Kılavuzu, Gümrük Belgeleri, Sicil Ve Ruhsat Denizcilik Evrakları, İletişim Aletlerine Ait Kullanım Kılavuzu, Teknik Şema Ve Kitapçık, Konşimento Belgesi, Manifesto Çevirisi, Denizcilik Teknik Şartnamesi, TÜV Sertifikası, Denizcilik Faturası, Denizcilik Dergisi, Denizcilik Kitapları, Denizcilik Gazetesi, Denizcilik Dokümanları, Denizcilik Yazışmaları, Denizcilik Sözleşmeleri, Denizcilik Sicil ve Ruhsatları, Denizcilik Teknik Kılavuzları, Denizcilik Manifesto Belgeleri, Denizcilik Tescil Belgeleri, Denizcilik ve Gemi Tekniği, Denizcilik ve Gemi Yazışmaları, Denizcilik Ekspertiz Raporu, Gemi Ruhsatları ve İzin Belgeleri, Gemi Kullanım Kılavuzları, Gemi Gece Görüş ve Optik Sistemleri, Gemi Makine Kontrol Sistemleri, Gemi Gözetim Belgeleri, Klasik ve ARPA Radarları Çevirileri, Uydu İletişim Sistemleri, Gemi Kalite Sertifikaları, Komuta Kontrol Sistemleri, Soğutma ve İklimlendirme Cihazları, Gemi Isıtma Cihazları, Gemi kaza Raporları, Gemi Arıtma Cihazları, Gemi Ölçü Raporları

Yalova Adalet Komisyonu Yeminli Tercümanlık Hizmeti

T.C. Mahkemeleri ve Mahkeme Kalemlerine Tercümanlık Hizmeti; Aile Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, İstinaf (Temyiz) Mahkemesi, Savcılıklar, Emniyet Daireleri, Jandarma Birimleri, Avukatlık Ofisleri, Davacı veya Davalılar ve/veya Vekil Avukatları, Tapu ve Kadastro Daireleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Nikah Daireleri (Evlendirme Memurluğu), Belediyeler ve Diğer Devlet Kurumlarına Çevirmenlik Hizmeti.

Uluslararası Yeminli Tercüme Bürosu Yetki Belgeli Çeviri Hizmetleri

“Tokay Tercüme” Yeminli Çeviri Büromuzun Mührü, Kaşesi ve Yetkilisi İmzasını taşıyan çeviriler için Büyük Britanya (İngiltere, İskoçya, Galler) ve Kuzey İrlanda Konsolosluğu, Fransa Konsolosluğu ve Avustralya Konsolosluğu, Avrupa Ülkeleri, Kanada gibi pek çok dünya ülkesi, SGK gibi çeşitli T.C. Kamu Kurumları ve Kuruluşları Noter Tasdiki istememektedir. Bizden alacağınız bir ek belge (faaliyet belgesi) ile tercümelerinizi noter tasdiksiz ilgili konsolosluğa, kuruma ve makamlara ibraz edebilirsiniz.

Uluslararası Kurumlar, Elçilikler ve Konsolosluklar Çevirmenliği

Vize Başvuru Evrakları, Yurtdışı Evrakları, Apostil vs.

Uluslararası Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların İşlemleri ve Evrakları Çevirmenliği

Engelli Sporcu Lisansları, Yardım Kuruluşları Evrakları, Vakıf Evrakları vs.

Turizm, Seyahat İşlemleri ve Evrakları Çevirmenliği

Seyahat Sözleşmesi, Otel ve Konaklama Sözleşmesi, Konaklama Belgesi, Rezervasyon Belgesi, Seyahat Sigortası Poliçesi, Turizm ve Otelcilik Anlaşmaları vs.

Ticari ve Resmi Belge Çevirmenliği

Şirket Evrakları; Şahıs Firması Kuruluş Evrakları, Limited Şirket Kuruluş Evrakları, Anonim Şirket Kuruluş Evrakları, Ticaret ve Sanayi Odası Şirket Kuruluş İşlemleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Firma Kuruluş İşlemleri, Noter Evrakları, Noter Onaylı Muhasebeci Vekaleti, Noter Onaylı İmza Beyannamesi, Kira Kontratı, İkametgah Belgesi, Kuruluş Bildirim Formu, Dilekçe, Başvuru Formu, Noter Tasdikli Sözleşme, Oda Kayıt Beyannamesi, Sermayenin Banka Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont,  Ana Sözleşme, Ticari Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Vergi Mükellefiyet Yazısı, Faaliyet Belgesi, Oda Sicil Kayıt Sureti, İşyeri Açma Ruhsatı, Gümrük Müşavirliğine Vekalet, Tüm Noter İşlemleri, Ticari Araç Satış İşlemleri ve Sözleşmeleri, Ticari Sözleşmeler, Taahhütnameler, Beyanlar, Beyannameler, İnşaat Sözleşmeleri, Faturalar, Banka Hesap Hareketleri, Avukat Vekaleti, Apostil (Tasdik Şerhi), Marka Tescil Belgesi, Patent Tescil Belgesi, Sigorta Poliçeleri, İhale Şartnameleri, Yetki Belgeleri, İzin Belgeleri, Lisans, Konşimentolar, Gümrük Beyannameleri, Menşei Şahadetnamesi, ATR Dolaşım Belgesi, Euro 1 Dolaşım Sertifikası, Kalite Belgesi, ISO Belgesi, TSE Belgesi, CE Belgesi, Sertifikalar, Ticari Teklifler, Ticari Bilanço, Gelir Gider Tablosu, Kapasite Raporu, Maaş Bordrosu, Müteahhitlik Belgesi, Emlak Komisyonculuğu Belgesi, Şirket Web sitesi, E-Ticaret Sitesi, Olası Diğer Şirket Evrakları, Ticari Görüşmelerde Çevirmenlik, Kamu İşleri ve İşlemleri Çevirmenliği, Kar Zarar Hesabı Raporları, Makro Ekonomik Anketler, Hisse Senedi ve Bono Evrakları, Yatırım Belgeleri, Satış Pazarlama Belgeleri, Toplantı Tutanakları vs.

Teknik Belgeler Çevirisi

Kullanım Kılavuzu, Araç Kullanım Kılavuzu, İnşaat ve Mühendislik Projeleri, İhale Belgeleri, Zeyilname, İdari Şartname, Teknik Şartname, Teknik Spektler, İş Bitirme Belgesi, İnşaat Sözleşmesi, Fiyat Teklifi, Yeterlilik Belgesi, Yetki Belgesi, Uygunluk Belgesi, Bonservis, İşçi Çalışma İzni, Havacılık Elektroniği Belgeleri, Su Arıtma Cihazları Belgeleri, Garanti Belgesi, Etiket Örnekleri, Elektrik Mühendisliği Belgeleri, Kimya Dosyaları, Kimya Laboratuvarı Analizleri, Tekstil Ürünleri Belgeleri, Cad ve Cam Dosyaları, Optik Belgeler, Sıvı Yakıtlar, Gaz ve Yağlar Hakkında Belgeler, Otomotiv Sektörü Belgeleri, Elektronik Haberleşme Evrakları, Metalurji Endüstrisi Evrakları, Gıda ve içecek Sanayii Belgeleri, Telekomünikasyon Hizmetleri Evrakları, Ekolojik Çevre Hakkında Belgeler, Spor Aletleri Hakkında Evraklar vs.

Tapu ve Kadastro Çevirmenliği

Tapu İşlemleri Tercümanlığı, Gayrimenkul (Taşınmaz) Alım ve Satım Tercümanlığı, Tapu Hisse Devri İşlemi Tercümanlığı, İskan Belgesi Tercümesi (Yapı İzni Belgesi), Kat İrtifakı İşlemleri Tercümesi, Kat Mülkiyeti İşlemleri Tercümesi, İpotekli Satış İşlemleri Tercümanlığı, Ekspertiz Raporu vs.
T.C. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Adli Bilirkişi Tercümanlık Hizmeti; Yalova Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, Çiftlikköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, Çınarcık Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, Yalova Termal Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, Altınova Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, Armutlu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, Yalova Esenköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, Karamürsel Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, Gölcük Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, Başiskele Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, İzmit Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı,  İzmit Körfez Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, Orhangazi Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, İznik Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, Gemlik Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı, Bursa Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Bilirkişi Tercümanı ve Türkiye Genelinde Tüm Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Bilirkişi Tercümanı

Simultane Çeviri / Sözlü Tercüme

Ardıl (Simultane) çeviri, konferans, seminer ve toplantı gibi organizasyonlarda çevirmenin, konuşmacının genellikle yanında bulunmasıyla gerçekleşen çeviridir. Ardıl çeviride önce konuşmacı uzun olmayan bir süre konuşur. Bu esnada çevirmen notlarını alır ve konuşmacı sözlerine ara verince dinleyicilere söylenenleri tercüme eder. Bu çeviri türünde çoğunlukla mikrofon dışında teknik bir ekipman kullanılmaz. Ardıl çeviri yapacak tercümanın, dinleyicilere anlatılanları açık ve dikkati diri tutacak bir tarzda aktarması oldukça önemlidir.
Refakat çevirisi, yurt dışından gelen yabancı misafirlerin ağırlanması yahut yurtdışına yapılan ziyaretler esnasında sunulan çeviri hizmetidir. Refakat çevirisinde çevirmen, ziyaret ve gezi boyunca gruba eşlik ederek onlara çevirinin yanında bir nevi rehberlik hizmeti de sunar. Bu açıdan refakat çevirisi yapacak tercümanın dil becerisinin yanında, iletişim becerisinin de güçlü olması zorunludur.