Noter

Noter

Noter

Noterlik İşlemleri

Noter İşlemleri ve Noter Evrakları Nelerdir?

Evlenme Sözleşmesi, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, Zilyetlik Devri Sözleşmesi, Miras Taksimi Gayrimenkul, Hibe Vaadi Sözleşmesi, Şirket Sözleşmesi, İrtifak Hakkı Vaadi ve Ortak Mülkün İdaresi Sözleşmesi, Medeni Kanunun 748. Maddesine Müstenit Sükna Hakkı Sözleşmesi, Kaydı Hayat ile İrat Bağlanması Sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507), Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511), Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Satış Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Menkul Mallarda Hibe Sözleşmesi, Taksim ve İfraz Sözleşmesi, Evlat Edinme Sözleşmesi, Temlik, Taahhütname, Kefaletname, Vasiyetname, Vakıf Senedi, Aile Vakfı Senedi, Tanıma Senedi, Muvafakatname, Sulhname, Yeddiemin Senedi, Rehin Senedi, Borç Senedi, Fesihname, İbraname, Beyanname, Beyan, Şahadetname, Piyango Kur’a ve Toplantı Tutanağı, Emanetleri Saklama Tutanağı, İfade Tutanağı, Tespit Tutanağı, Vekaletname, Defter Onaylanması, Aslı Gibidir Örneği Çıkartma, İmza Sirküleri, Protesto İşleri ve Evrakları, İhbar, İhtarname İşleri ve Tebliği, Araç Satış, Tescil İşlemleri, Tercüme Tasdik İşlemleri.

noter2

3456

TAMAMLANAN İŞLER

52371

MÜŞTERİ SAYIMIZ

2136

PORTFÖYÜMÜZ

47

TECRÜBELİ EKİBİMİZ